Reference/ vybrané realizované projekty

ŘÍZENÍ KLIMATICKÉHO VĚTRNÉHO TUNELU, MES PRODIXI
ŘÍZENÍ KLIMATICKÉHO VĚTRNÉHO TUNELU + MES PRODIXI
 • 10/06/2021

Tvorba a oživení programového vybavení řídicích systémů TECOMAT řady TC700, které řídí jedinečnou technologii klimatického větrného tunelu. Technologické zařízení umožňující simulaci klimatických podmínek (vítr, sluneční záření, déšť a teplota) jsou řízeny dle uživatelských testovacích procedur vytvořených v prostředí MES PRODIXI. Vizualizační platforma PRODIXI UI.


MODERNIZACE REDUNDANTNÍ PÁTEŘNÍ TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ
MODERNIZACE REDUNDANTNÍ PÁTEŘNÍ TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ
 • 10/02/2021

Dodávka, instalace a konfigurace redundantních páteřních switchů SIEMENS řady XM400 pro technologii teplárenského provozu a systému SIEMENS PCS7.


MODERNIZACE SERVERŮ A VIRTUALIZACE OPERÁTORSKÝCH STANIC SIEMENS PCS7
MODERNIZACE SERVERŮ A VIRTUALIZACE STANIC SIEMENS PCS7
 • 5/11/2020

Dodávka, instalace a konfigurace redundantních automatizačních serverů SIEMENS pro technologii teplárenského provozu v systému SIEMENS PCS7. Aktualizace verze systému PCS7 včetně virtualizace inženýrské stanice, 5 operátoroských stanic do prostředí VMware. Včetně dodávky tenkých klientů nových operátorských stanic. Celá výměna proběhla za ostrého provozu bez odstávky technologického zařízení zákazníka.


ROBOTICKÉ ZAKLÁDÁNÍ MEMBRÁN, MES PRODIXI
ROBOTICKÉ ZAKLÁDÁNÍ MEMBRÁN + MES PRODIXI
 • 16/08/2020

Tvorba a oživení programového vybavení řídicího systému SIEMENS S7/1500. Pomocí dvou kamer Keyence naváděný SCARA robot Mitshubishi s funkcí automatického zakládání membrán do testovacích zkumavek ve farmaceutickém provozu. Kamerovým systém realizována korekce pozice robota před odběrem, po odběru a před vložení včetně vyhodnocení správnosti založení. Požadavek na přesnost finálního založení byla menší než 0,2mm na průměru. Vizualizační platforma SIEMENS WinCC Advanced + implementace kompletního sledování a záznam zakládacího procesu pro každou zkumavku v MES PRODIXI.


SLEDOVÁNÍ A PRAMETRIZACE ROBOTICKÝCH PRACOVIŠŤ, MES PRODIXI
SLEDOVÁNÍ A PARAMETRIZACE VÝROBY ROBOTICKÝCH PRACOVIŠŤ + MES PRODIXI
 • 10/02/2020

Tvorba a oživení programového vybavení v systému MES PRODIXI určeného pro sledování a parametrizaci výroby. Monitoring výroby dvou robotických pracovišť zajišťujících výrobu konstrukcí dveří včetně manipulace z/do palet.


STANICE MONTÁŽE BOARD TO BOARD KONEKTORŮ PRO AUTOMOBILY FIAT
STANICE MONTÁŽE BOARD TO BOARD KONEKTORŮ PRO AUTOMOBILY FIAT
 • 10/09/2019

Tvorba a oživení programového vybavení v systému SIEMENS S7/1500. Projekt v automobilovém průmyslu zajišťující správnou montáž desek plošných spojů. Součástí projektu bylo napojení komunikace na podnikový MES systém za účelem ověření výrobních parametrů a výsledků zkoušek. Vizualizační platforma SIEMENS WinCC Advanced.


OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ GALVANOVACÍCH LINEK
OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ GALVANOVACÍCH LINEK
 • 17/04/2019

Tvorba a oživení softwarových funkcí pro optimalizované řízení několika galvanických linek. Stávající SW SIEMENS S7 byl doplněn o nadstavbové funkce, které řeší optimální využití různého počtu dopravníků, zavážení a vyvážení produktů dle zvolených receptur a technologických procesů.


MONITORING DGS - JE MOCHOVCE
MONITORING DGS - SIEMENS PCS7 - JE MOCHOVCE
 • 25/02/2019

Tvorba a oživení programového vybavení monitorovacího pracoviště diesel-generátorové stanice bloku 3 v SIEMENS PCS7. Vizualizační platforma WinCC včetně redundantních OSS. Sběr kompletních dat ze třech diesel-generátorů, archivace, redundantní optické sítě, komunikace ethernet s nadřazeným řídicím systémem výrobního bloku (DCS).


KOMPRESOROVÁ STANICE - JE MOCHOVCE
KOMPRESOROVÁ STANICE - JE MOCHOVCE
 • 8/10/2018

Tvorba a oživení programového vybavení pro 3 kompresorové stanice. Každá vybavena ŔS PLC SIEMENS S7/300 v redundantním provedení (využita softwarová redundance Siemens). Vizualizační platforma SIEMENS OP377.


MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ VÝROBY
 • 5/9/2018

Implementace a dodávka výrobního informačního systému MES PRODIXI pro zákazníka ve výrobě asfaltových směsí. Sledování výrobních linek, záznamy výrob a procesu výroby. Kompletní správa výrobních receptur a výrobních záznamů pomocí MES aplikace v režimu server/klient.


OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - JE MOCHOVCE
OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - JE MOCHOVCE
 • 22/08/2018

Tvorba a oživení programového vybavení pro řízení olejového hospodářství. Řízení technologie realizováno reduntantním systémem SIEMENS S7/400H a PCS7 včetně vizualizace WinCC.


LINKA PORSCHE - ŠROUBOVACÍ STANICE, MES PRODIXI
ŠROUBOVACÍ STANICE LINKY PORSCHE + MES PRODIXI
 • 20/07/2018

Výrobní linka je tvořena 8 stanicemi včetně dvou automatických šroubovacích stanic pomocí robotu Mitsubishi. Pro tyto stanice byl vyvořen SW pro programové vybavení PLC BECKHOFF TwinCAT3 včetně vizualizace, implemtace několika kamerových kontrol pomocí systému Omron řady FH a tisk etiket. Implementace MES PRODIXI pro sběr dat ze všech stanic, řízení výroby komponent pro jednotlivé stanice a repasní pracoviště včetně administrace a centrálního tisku etiket.


MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A LIDSKÝCH ZDROJŮ
MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A LIDSKÝCH ZDROJŮ
 • 19/05/2018

Implementace a dodávka výrobního informačního systému MES PRODIXI pro zákazníka v automobilovém průmyslu. Sledování vice než 100 výrobních línek na 50 velkoplošných LCD obrazovkách. Implementace modulu webového rozhraní pro komplexní správu celého systému pro více než 50 uživatelů. Využití aplikace InfoBoard sloužící pro zobrazení výrobních dat v zákaznicky modifikovatelných pohledech a sekvencích na velkoplošných panelech. Implementace současného zobrazení i tzv. nevýrobních dat (informace z oddělení kvality, personalistiky) na stejných zařízeních ve společních sekvencích s výrobními pohledy.


MÍCHACÍ LINKA KAMENIVA
MÍCHACÍ LINKA KAMENIVA
 • 12/04/2018

Komplexní dodávka řízení výrobní linky pro míchání různých frakcí kameniva - tvorba SW a oživení programového vybavení PLC WAGO, výroba rozvaděče, projektová dokumentace. Integrace vizualizace výrobní linky do server/klient řešení TIA WinCC Profesional výrobního závodu.


KONTROLA SKEL AUTOMOBILŮ ŠKODA
KONTROLA ZABARVENÍ SKEL AUTOMOBILŮ ŠKODA
 • 30/10/2017

Stanice zajišťuje automatickou kontrolu instalovaných skel na již dokončeném vozidle při průjezdu vozidla. Byly použity systémy firem SIEMENS a KEYENCE.


REDUKCE VÝROBNÍ LINKY PORSCHE PANAMERA
REDUKCE VÝROBNÍ LINKY PORSCHE PANAMERA
 • 25/06/2017

Kompletní přestavba výrobní linky komponent Porsche Panamera pro posériovou výrobu. Redukce celé linky do dvou pracovišť při zachování všech výstupních kontrol a kontroly výroby. Stanice jsou řízeny PLC SIEMENS a pro ovládání a zobrazení výsledků jsou použity operátorské panely řady TP.


ROBOTICKÁ MAZACÍ STANICE KOMPONENT FORD
ROBOTICKÁ MAZACÍ STANICE KOMPONENT FORD
 • 24/01/2017

Stanice zajišťuje automatické mazání ovládacích prvku pro vozidla Ford ve spolupráci s robotem Mitsubishi. Tvorba SW a oživení programového vybavení PLC BECKHOFF TwinCAT3 včetně vizualizace.


ROBOTICKÁ MAZACÍ STANICE
ROBOTICKÁ MAZACÍ STANICE
 • 10/06/2016

Tvorba SW a oživení programového vybavení PLC BECKHOFF TwinCAT3 včetně vizualizace. Stanice zajišťuje automatické mazání řady výrobků ve spolupráci s robotem Mitsubishi.


OMRON / KEYENCE
OMRON / KEYENCE
 • 25/05/2016

Provedli jsme implementaci několika kamerových kontrol na různých linkách v automobilovém průmyslu. Byly použity kamerové systémy firem OMRON řady FQ2, FZ5 a KEYENCE řady IV. Úspěšně jsme realizovali náhradu čtečky DMC kódu s nutností implementace převodníků rozhraní PROFIBUS/PROFINET s využitím KEYENCE SR-1000.


PROJEKT PCS7 - JE MOCHOVCE
PROJEKT SIEMENS PCS7 - JE MOCHOVCE
 • 22/04/2016

Uspěšně jsme dokončili etapu přípravy softwarového vybavení řízení dieselgenerátorů třetího bloku. Následně byla úspěšně provedena zkouška FAT s koncovým zákazníkem. Řízení technologie je realizováno několika reduntantními systémy SIEMENS S7/400H včetně redundantních OSS, vizualizace WinCC, komunikace s nadřazenými systémy pomoci IEC 60870.


DOKONČENÍ PROJEKTU DIESELGENERÁTORY BLOKU 1 A 2
DOKONČENÍ PROJEKTU DIESELGENERÁTORY BLOKU 1 A 2
 • 24/02/2016

Uvedli jsme do provozu poslední šestý dieselgenerátor na slovenské jaderné elektrárně Mochovce. V provozu je již všech šest dieselgenerátorových stanice, které zajišťují záložní napájení pro bloky 1 a 2. Řízeno redundatními SIEMENS S7/400H + WinCC.


ŘÍZENÍ LAKOVACÍ LINKY
ŘÍZENÍ LAKOVACÍ LINKY
 • 8/11/2015

Tvorba programového vybavení technologie dopravy a přípravy výrobků pro práškovací lakovnu. Technologie zahrnuje řízení těchto celků: dopravníku (včetně mazání a napínání), zařízení odmaštění, sušárnu a pec. Tvorba SW a oživení programového vybavení PLC SIEMENS S7/1500 a operátorského panelu SIEMENS.


ŘÍZENÍ LAKOVACÍCH KABIN
ŘÍZENÍ LAKOVACÍCH KABIN
 • 3/6/2015

Tvorba programového vybavení pro řízení dvou lakovacích kabin. Tvorba SW a oživení programového vybavení PLC WAGO a operátorského panelu Weintek.


NOVÉ MODELY PRO LINKU GENERAL MOTORS
NOVÉ MODELY PRO LINKU GENERAL MOTORS
 • 10/5/2015

Modifikace celé výrobní linky pro novou řadu modelů. Kompletační linka je řízena jedním PLC Siemens WinAC RTX. Pro ovládání a zobrazení výsledků je použito tří operátorských panelů řady TP a WinCC Flexible Runtime aplikací pro PC. Úpravy zahrnovali odstranění několika stanic z linky (odstranění technologických a SW vazeb). Tisk etiket a sběr dat o kompletaci a výsledků z finalních testů je řešen pomocí PC aplikace. SW byl rozšířen na dvojnásobný počet modelů. Implementace nových operací (jiné postupy montáží, kontrol, sekvencí finálního testování, modifikace tisku etiket, sběr dat atd.) a kontrol (2xkamera, přítomnosti dílů, atd.) obnášela SW úpravy ve všech stanicích včetně kompletní změny celé datové struktury RFID systému pro přenos dat mezi stanicemi. Náročnost provádění úprav byla zvýšena časovým prostorem odstávky (3 týdny), rozsáhlostí SW, použítím komplikovaného SW standardu a komentáři SW ve francouzském jazyce.


VÝROBNÍ LINKA MODIFIKOVANÉHO BITUMENU
VÝROBNÍ LINKA MODIFIKOVANÉHO BITUMENU
 • 3/11/2014

Úspěšně jsme dokončili první etapu oživení software řízení linky určené pro přípravu modifikovaného bitumenu. Technologie řízena nejvyšším z řady programovatelných automatů WAGO 758-875 využívající platformy OS Linux s realtime rozšířením, komunikační sběrnice CANopen o celkovém rozsahu 1600 I/O signálů. Náhrada stávajícího nevyhovujícího programového vybavení byla realizována a oživena v rekordně krátkem čase pouhých 12dní.


TŘETÍ DIESELGENERÁTOR 3,83MW SPUŠTĚN - JE MOCHOVCE
TŘETÍ DIESELGENERÁTOR 3,83MW SPUŠTĚN - JE MOCHOVCE
 • 10/9/2014

Provedli jsme oživení v pořadí již třetího dieselgenerátoru na slovenské jaderné elektrárne Mochovce.

NÁROČNÝ PROJEKT V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
KOMPLEXNÍ PROJEKT V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
 • 5/4/2014

Implementovali jsme software pro řízení finálních testovacích stanic včetně 60 kamerových zkoušek a 2 robotů UR5. V průběhu celého projektu byl kladen velký důraz na minimální omezení stávající výroby. Celá kompletační linka je řízena PLC Siemens WinAC RTX. Pro ovládání a zobrazení výsledků je použito deseti operátorských panelu řady TP.

DRUHÝ DIESELGENERÁTOR 3,83MW SPUŠTĚN - JE MOCHOVCE
DRUHÝ DIESELGENERÁTOR 3,83MW SPUŠTĚN - JE MOCHOVCE
 • 28/2/2014

Provedli jsme oživení již druhého dieselgenerátoru na slovenské jaderné elektrárne Mochovce. Včetně zprovoznění diagnostického a monitovacího pracoviště na platformě WinCC.

2-KANÁLOVÝ INTELIGENTNÍ PŘEVODNÍK NASAZEN
2-KANÁLOVÝ INTELIGENTNÍ PŘEVODNÍK NASAZEN
 • 8/12/2013

Dokončili jsme vývoj zákaznického modulu inteligentního komunikačního převodníku. Dvoukanálové řešení specifické komunikace na rychlostech až 500kb/s s ethernetovým rozhraním zajišťujícím systémovou diagnostiku připojených automobilových komponent. Firmware integentního převodníku zajišťuje komunikační sekvence dle zvolené receptury, použitého protokolu a rychlosti. Jednotlivé receptury jsou uložený v průmyslovém PC. Volbu receptury provádí nadřazený řídicí systém výrobní linky. Diagnostika a detekce chyb společně s datalogger funkcemi zajišťují námi vyvinuté aplikační nádstavby. Modul byl úspěšně nasazen na třech výrobních linkách, kde komunikuje s ŘS SIEMENS a OMRON.


DRUHÝ DIESELGENERÁTOR 3,83MW SPUŠTĚN - JE MOCHOVCE
PRVNÍ DIESELGENERÁTOR 3,83MW SPUŠTĚN - JE MOCHOVCE
 • 25/9/2013

Úspěšně jsme uvedli do provozu první z šesti dieselgenerátorů na slovenské jaderné elektrárne Mochovce. Validace software včetně uvedení do provozu s využítím nejmodernějších řídicích systémů SIEMENS S7-400 v redundantním provedení.

Copyrights © 2020 & Všechna práva vyhrazena Lenoxi Automation s.r.o.